top of page

CO JE KOUČOVÁNÍ?

 

Koučování je systematický přístup k sebereflexi, kdy vedeme otevřený a upřímný rozhovor sami se sebou. Nejlépe to vystihl jeden z mých klientů, když řekl: "Je to jako vést extrémně upřímný a nelehký rozhovor sám se sebou v zrcadle a je to něco, co se jednou chci naučit dělat sám." Díky tomu, že váš kouč klade pečlivě směřované otázky a vy mu vysvětlujete čím procházíte, můžete dospět k důležitým poznáním ohledně svého vlastního života. Touto cestou se člověk naučí rozpoznat, jak myšlenky a emoce ovliňují chování a naopak, a uvědomí si mnoho dalších věcí, o kterých ho možná dříve nikdy nenapadlo uvažovat.

Arnold Bennett to elegantně vystihl ve své knize The Human Machine (Lidský stroj):

„Jsi ten nejúžasnější, fascinující stroj, jaký kdy byl vynalezen. Neuvědomuješ si dostatečně vlastní hodnotu. Říká se, že lidé zajímají pouze sami o sebe. Ale jaká je skutečnost? Lidé se zajímají o každičkou živou věc kromě sebe. Mají ve zvyku považovat sami sebe za samozřejmost a tento zlozvyk stojí za devíti desetinami veškeré nudy a zoufalství na povrchu této planety.“

Koučování nám umožňuje zkoumat sami sebe, učí nás naslouchání našemu vnitřnímu já, a co je nejdůležitější, pomáhá nám vědomě si stanovit cíle a usilovat o to, abychom byli úspěšní. Práce kouče spočívá v naslouchání, kladení otázek, které vedou klienta k tomu, aby dokázal sám v sobě najít odpovědi na své vlastní otázky, a v poukazování na opakující se vzorce a obecnosti.

Koučování / koučink v Praze

ZAMĚŘENÍ NA VÝKON

Výkonnostní koučink je pro klienta systematickým způsobem jak se dobrat toho, co si skutečně přeje, nastavit si realistické cíle a dosáhnout jich. S každým sezením se pokrok měří a zvyšuje. Tento přístup funguje skvěle jak pro kariérní koučování, tak pro kohokoli, kdo se snaží dosáhnout lepších výsledků, nebo chce najít způsoby, jak denně využít svůj potenciál na maximum.

Je také zajímavé, že existuje spojitost mezi výkonnostním koučinkem a mezilidskými vztahy. Jak mohu aplikovat koučink zaměřený na výkon na vztahy s ostatními? Nejjednodušší odpovědí je, že bez ohledu na to, co člověk dělá, existuje nějaký přítomný momentální stav a konečný, cílový stav - i ve vztazích. Mezi nimi leží kroky, které můžeme podniknout, abychom se od přítomného stavu k tomu cílovému dostali. Výkonnostní koučování spočivá především v nalezení rovnováhy mezi tělem a myslí, abychom byli schopni dosáhnout svých cílů, být úspěšní a především - dosáhnout spokojenosti.

Nová nabídka

Leadership a vítězství v mezilidských vztazích

Pro kohokoli, kdo je sportovec, majitel firmy, manažer nebo korporátní ředitel a chce získat více sebedůvěry, zlepšit se v leadershipu a v mezilidských vztazích. Nebo pro toho, kdo by se chtěl stát manažerem či vedoucím v blízké budoucnosti, ale své sociální dovednosti a sebedůvěru vnímá jako slabosti.

Pocity po dokončení programu: sebedůvěra ve své schopnosti vedení; jasná pravidla a postup na to, jak zvládat těžké týmové situace; sjednocené porozumění cílů a vize týmu; pocit, že všichni směřují ke stejnému cíli.

Přikladové problémy k řešení pomocí tohoto programu: komunikace v týmu; napojení se na tým a jeho členy; málo času na rozvoj sociálních dovedností; chybějící porozumění role manažera v moderním pracovním prostředí; chybějící empatie, čas nebo prostor se na emoční stránku soustředit.

P R O G R A M

Sezení 1: Úvod do stylů moderního managementu a rychlé komunikační techniky na zlepšení týmové nálady

Sezení 2: Nastavení hranic a mezilidské vnímání

Sezení 3: Management konfliktů a projev opravdového zájmu

Sezení 4:  Osobnostní profil, reflexe nad fyzickým projevem v rámci komunikace

Sezení 5: Hodnoty, osobní a týmové vize

Sezení 6: SMART cíle, komunikace vize a potřeb

Sezení 7: 5x Proč, vizualizační cvičení, reflexe komunikace

Sezení 8: Práce s myšlenkami v sociálních kontextech, osobní a týmové vyhodnocování

Sezení 9: Reflektování nad týmovou motivací, budování motivace a porozumění osobním cílům a motivacím druhých

Sezení 10: Plán na budování důvěry a afirmace

Cena unikátní nabídky: 15 300 Kč

$590 | €560

Všechna sezení musí proběhnout během tří měsíců.

Přihlaste se na tuto novou nabídku

Děkuji za vaši registraci. Brzy se vám ozvu s dalšími informacemi.

bottom of page